EF Bjelkes Allé 34-38 & Husumgade 31

EF Bjelkes Allé 34-38 & Husumgade 31 dækker ejendommen på de adresser på Nørrebro, mellem Assistens Kirkegården og Nørrebroparken.

Der er generel information for beboere nedenfor, og yderligere information via menuen til venstre.

Nyheder:

2/5-2016: Jeg er blevet gjort opmærksom på at det kan misforstås hvor man kan købe vaske- og tørremønter , så for at undgå misforståelser, så er det Sabine man kan købe vaske- og tørremønter fra, som beskrevet under "Køb af vakse- og tørremønter" længere nede på siden.

15/3-2015: Referatet fra den ordinære generalforsamling 3/3-2015 er nu tilgængeligt, det kan findes via dette link, og via link på "Referater m.m." siden ude til venstre.

3/3-2015: Den ordinære generalforsamling blev overstået den 3/3, med 12 lejligheder repræsenteret. Referatet vil blive fremsendt til ejerne snarest muligt, og vil også være at finde på siden Referater m.m. når det er tilgængeligt.

3/9-2014: Vaskemønter kan nu købes hos Malene i lejlighed 51. Dette er muligt hver søndag mellem kl 18-19. Hvis der ikke er nogen hjemme i dette tidsrum kan man putte en konvolut med penge, navn og lejlighedsnummer igennem brevsprækken i lejlighed 51. Malene vil derefter hurtigst muligt putte en konvolut med vaskemønter ind hos den pågældende. Malene vil sætte stort pris på, hvis man køber for et forholdsvis stort beløb per gang således at vaskemønte-trafikken minimeres.

1/8-2014: Referatet fra den ordinære generalforsamling 12/5-2014 er nu tilgængeligt, det kan findes via dette link, og via link på "Referater m.m." siden ude til venstre.

E-mail liste:

Bestyrelsen opforderer alle ejere og beboere til at oplyse deres e-mail adresse til bestyrelsen, så relevante oplysninger kan sendes via e-mail i stedet for at spilde papir og porto på at sende oplysninger via Post Danmark. Til-/framelding kan ske via formmail siden her på hjemmesiden eller via e-mail til webmaster@bjelkehusum.dk. I bedes angive om i er ejer, beboer i forældrekøbt ejerlejlighed eller lejer i restejendommen. Vi forventer ikke der vil være tale om store mængder e-mail til de lister, der vil kun blive sendt ud når der er noget vigtigt nyt. De e-mail adresser i oplyser vil ikke være synlige for andre modtagere af de nyheds e-mail, det vil kun være bestyrelsen som kan sende til de lister. Når i oplyser jeres e-mail adresse vil vi sende en e-mail til den adresse, hvor vi beder jer svare tilbage at i rent faktisk ønsker at modtage de nyheds e-mail.

Praktisk information:

Bestyrelsen anmoder om at porten i Husumgade holdes lukket. En åben port stopper ikke nogen, og porten blev sat op for at undgå uvedkommende parkering og hærværk.
Uvedkommende parkering i gården betyder at beboerne ikke kan komme til at parkere i gården.
Hærværk på bygningerne skal betales over fællesudgifterne (dvs. af beboerne), med mindre dem som udøver hærværk bliver taget på fersk gerning og kan identificeres.
Hærværk på parkerede biler betales af bilejerens forsikring, men der er en selvrisiko, som måske er mindre hvis bilen har været parkeret i en aflåst gård.

Ejendommen administreres af:
E.K. Administration A/S
Rådhusstræde 3, 1466 København K
Tlf. 3313 2180
E-mail: EK@ekyhn.dk

Bestyrelse:
E-mail til hele bestyrelsen (den foretrukne kontaktmetode): bestyrelse@bjelkehusum.dk
Formand: Sabine Madsen, Bjelkes Allé 34, 2. -35. Tlf. 3133 0379, e-mail sm@bjelkehusum.dk
Medlem: Christian Ræbild, Husumgade 31, 5. -20. Tlf. 2628 2142, e-mail cr@bjelkehusum.dk
Medlem: Lars Andersen, Husumgade 31, 3, -10. Tlf. 5172 7272, e-mail la@bjelkehusum.dk
Suppleant: Nanna Hansen, Husumgade 31, 2, -7. Tlf. 6126 1693, e-mail nh@bjelkehusum.dk

Vicevært:
Philip
Tlf. 2239 3639
E-mail: philip@bjelkehusum.dk

Køb af vaske- og tørremønter:
Vaskemønter kan købes hos Sabine i lejlighed 35, 2. sal, Bjelkes Allé. Dette er muligt hver søndag mellem kl 18-19. Hvis der ikke er nogen hjemme i dette tidsrum kan man putte en konvolut med penge, navn og lejlighedsnummer igennem brevsprækken i lejlighed 35. Sabine vil derefter hurtigst muligt putte en konvolut med vaskemønter ind hos den pågældende. Hvis der afleveres konvolut uden for ”åbningstid”, vil man først modtage vaskemønter om søndagen. Mønter til vask koster 10 kr. per stk. og mønter til tørretumbler koster 2,5 kr per stk. Vaskemønter skal i så høj grad som muligt betales med sedler, og ikke med mønter. Mobilepay kan ikke bruges.

Fastnet telefon, internet, kabel-tv og radio:
Til fastnet telefon og internet anbefaler ejerforeningen Parknet, priser m.m. kan se på deres hjemmeside parknet.dk. Til kabel-tv og radio anbefaler ejerforeningen Antenneforeningen Danmark, som administreres af Parknet, så priser, kanalnøgler m.m. skal også ses på parknet.dk. Det står selvfølgelig beboerene frit for at vælge andre udbydere, men det er ekstremt tvivlsomt at samme services vil kunne fås andetsteds til samme lave priser. Fastnet telefonforbindelsen er analog telefonforbindelse, en ISDN telefon kan ikke benyttes til Parknet's telefonforbindelse. Se også punktet om dørtelefoner nedenfor mht. fastnet telefon.

Dørtelefoner:
Dørtelefonerne er tilsluttet Parknet's lokalcentral for ejendommen, så der skal være en telefon tilsluttet Parknets fastnettelefon stik, også selv om beboeren ikke har fastnet telefonabonnement gennem Parknet. Gadedøren åbnes ved tryk på 7 på telefonen efter der er forbindelse til dørtelefonen, og den tilsluttede telefon skal benytte DTMF toner - Alle nyere telefoner kan sende DTMF toner, så det vil kun være et problem hvis der tilsluttes en telefon af gammel model eller telefonen er konfigureret til ikke at sende DTMF toner.

Kabler til kabel-tv, radio, internet og fastnet telefon:
Kabel-tv og radio: Coaxialt antennekabel, standard coaxialt stik for hhv. TV og radio. Kablere bør være HF skærmet min. 75 dB, helst 90 dB.
Internet: RJ-45 stik i begge ender, lige kabel (dvs. ikke krydset kabel), kabelkvalitet skærmet CAT5e eller CAT6. CAT6 anbefales til nyinstallationer, men installatonen i ejendommen er ikke CAT6. Krydset kabel kan også benyttes (systemet skulle automatisk kompensere for at der bruges krydset kabel), men standarden foreskriver lige kabel.
Fastnet telefon (evt. kun som dørtelefon): RJ-16 stik ved udgang i stik, formentlig også RJ-16 stik i telefonen, lige kabel ved RJ-16 stik i begge ender.
Køb af kabler: Jeg (Christian Ræbild) kan anbefale Würtz Radio, TV & Computer som ligger Frederiksborggade 31, da de kan levere kabler i ønsket længde, ofte fra dag til dag, og ofte billigere end standard længde kabler købt andre steder. Udskrift eller afskrift af ovenstående er tilstrækkelige oplysninger for at Würts Radio, TV & Computer kan fremstille de nødvendige kabler, hvis de også får at vide hvor lange kablerne skal være. Skærmede kabler til TV og radio kan også købes af Parknet, Baldersgade 12, vær opmærksom på deres åbningstider, og at de kun modtager betaling med kreditkort, ikke med kontanter. Vær opmærksom på at TV og radio kabler solgt i byggemarkeder m.v. ofte ikke er tilstrækkeligt skærmet og derfor kan give problemer med støj.

Håndværkere:
Hvis en beboer rekvirerer håndværkere uden forudgående aftale med bestyrelsen og/eller administrator, så er det som udgangspunkt beboren som betaler. Hvis der er tale om en akut situation som falder under hvad ejerforeningen skal betale, og beboeren ikke har været i stand til at kontakte bestyrelsen og/eller administrator, så vil ejerforeningen selvfølgelig betale regningen, men i tvivlsspørgsmål er det bestyrelsen som vedtager om det er ejerforeningen eller beboeren som skal betale, med mindre håndværkerne er rekvireret af bestyrelsen. Hvis bestyrelsen rekvirerer håndværkere er det ejerforeningen som betaler, med mindre det forudgående er aftalt med beboeren at det er beboeren som betaler, eller bestyrelsen kan kræve beboeren betaler i henhold til vedtægterne.

Hvis der er brug for VVS anbefaler vi Dennis, tlf. 2116 1652 - Han har nøgle til ejendommen og kontakt til vores vicevært hvis det skulle være nødvndigt.

Hvis der er brug for kloakservice kan der ringes til tlf. 4026 6466.